Nederlands Français
 • Wie zijn wij
 • Diensten
 • Incasso
 • Advocaten
 • Erelonen
 • Info & contact
Diensten
De advocaten zijn actief in alle rechtsdomeinen en vertegenwoordigen het cliënteel voor alle rechtsinstanties van België (diverse rechtbanken, hof van beroep, arbiters, professionele beroepskamers, administratieve rechtscolleges, etc…). Het kantoor bouwde een bijzondere competentie uit in de domeinen van:
 • het vastgoedrecht (aanneming, promotie, bouwen, ontwerpen, kopen en verkopen, beheren, huren en verhuren van onroerende goederen, vruchtgebruik, lijfrente, erfdienstbaarheden,…)
 • mede-eigendom en syndic (appartementen, woonerven)
 • handelshuur
 • handelsrecht (handelspraktijken, distributie, …)
 • vennootschappen, vereffening
 • begeleiding bij overdracht – overname van handelszaken, ondernemingen en vennootschappen
 • insolventierecht – faillissementen
 • onderhandelen en opstellen van diverse commerciële overeenkomsten
 • verkeersrecht – wegongevallen en overtredingen
 • menselijke (lichamelijke) schade (materieel, moreel)
 • burgerlijke aansprakelijkheid en schadevordering of verweer voor burgerlijke en strafrechtbanken
 • beroepsaansprakelijkheid
 • familierecht (echtscheidingen, verdelingen, nalatenschappen)
 • incasso, invordering van onbetaalde facturen, handels- en privéschulden
 • wegtransport (CMR)
 
Top

Natiënlaan 75b B-8300 Knokke-Heist T +32 (0)50 63 09 00 F +32 (0)50 61 08 00 E info@demeestere.com Disclaimer