Nederlands Français
 • Wie zijn wij
  • Historiek
  • Filosofie
  • Advocaten
  • Medewerkers
 • Diensten
 • Incasso
 • Advocaten
 • Erelonen
 • Info & contact
Wie zijn wij - Filosofie

Elk toevertrouwd dossier of elke raadpleging wordt probleemoplossend benaderd. Hierbij ligt de nadruk niet op het voeren van rechtbankprocedures maar wel op de voor de cliënt meest gunstige oplossing van het voorgelegde probleem.

Met een duidelijke blik op de kosten/baten wordt uw problematiek grondig geanalyseerd naar haar mogelijkheden, de haalbaarheid daarvan, de solvabiliteit van de debiteur en de mogelijks te bewandelen paden, en dit zowel als eiser dan als verweerder (onderhandelingen, minnelijke schikking, gerechtelijke of arbitrageprocedure, etc...).

Een zeer groot stuk van de werkzaamheden van het kantoor gebeurt dan ook buiten de rechtbanken (onderhandelen, adviesverlening, bijstand bij contractsluitingen, etc…). De gerechtelijke procedures zijn, indien nodig, enkel het middel om het vooropgestelde en zorgvuldig vooraf uitgestippelde doel te behalen, nooit het doel op zich.

 
Top

Natiënlaan 75b B-8300 Knokke-Heist T +32 (0)50 63 09 00 F +32 (0)50 61 08 00 E info@demeestere.com Disclaimer